ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

Indiana Tube Danmark A/S

 
Primär CPV-klassificering
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44000000-0 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1 Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44160000-9 Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
Link to Google Map
Indiana Tube Danmark A/S
Momsregistreringsnummer
17611844
Produktionsenhetsnr.
1001323611
PD nr.
100603
Företagsledning
Managing Director Kaj Aage Deleuran
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo