ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

Tempress A/S

 
Primär CPV-klassificering
Tryckmätare
38000000-5 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
38400000-9 Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper
38420000-5 Instrument för mätning av flöde, nivå och tryck av vätskor eller gaser
38423000-6 Utrustning för tryckmätning
38423100-7 Tryckmätare
Link to Google Map
Tempress A/S
Momsregistreringsnummer
72594118
Produktionsenhetsnr.
1002377406
PD nr.
100363
Företagsledning
Managing Director Bjørn Sahl
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo