ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

Totax Plastic A/S

 
Primär CPV-klassificering
Rör och armatur
44000000-0 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44100000-1 Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål
44160000-9 Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande föremål
44164000-7 Foderrör och rörledningar
44164310-3 Rör och armatur
Link to Google Map
Totax Plastic A/S
Staktoften 22
DK-2950 Vedbæk
Danmark
Tel. +45 45650700
Fax +45 45650701
Momsregistreringsnummer
50681610
Produktionsenhetsnr.
1001953310
PD nr.
100607
Företagsledning
Managing Director Poul Christensen
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo