ProDenmark.com
Engelska
Tyska
Franska
Spanska
Svenska
Norska
Finska
Estniska
Lettiska
Litauiska
Nederländska
Polska
Tjeckiska
Slovakiska
Ungerska
Rumänska
Bulgariska
Portugisiska
Italienska
Slovenska
Grekiska
Maltesiska
Danska

U Rubow ApS

 
Primär CPV-klassificering
Korrosionstekniska tjänster
71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71300000-1 Ingenjörstjänster
71330000-0 Diverse byggnadstekniska tjänster
71337000-9 Korrosionstekniska tjänster
Link to Google Map
U Rubow ApS
Momsregistreringsnummer
12652585
Produktionsenhetsnr.
1000423081
PD nr.
100762
Företagsledning
Managing Director Franz Ulrik Rubow
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo