ProDenmark.com

Sitemap produkter

Sökverktyg för att hitta nya affärspartners i Danmark. Hitta danska produkter, varor, tjänster, företag, leverantörer, exportörer, tillverkare etc.
+ 03000000-1 Jordbruks-, jakt-, fiske- och skogsbruksprodukter samt tillhörande produkter
+ 09000000-3 Petroleumprodukter, bränsle, elektricitet och andra energikällor
+ 14000000-1 Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
+ 15000000-8 Livsmedel, drycker, tobak o d
+ 16000000-5 Jordbruksmaskiner
+ 18000000-9 Kläder, skor, väskor och tillbehör
+ 19000000-6 Skinn och textilier, plast- och gummimaterial
+ 22000000-0 Trycksaker och tillhörande produkter
+ 24000000-4 Kemiska produkter
+ 30000000-9 Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara
+ 31000000-6 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning; belysning
+ 32000000-3 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
+ 33000000-0 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
+ 34000000-7 Transportutrustning och transporthjälpmedel
+ 35000000-4 Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning
+ 37000000-8 Musikinstrument, sportartiklar, spel, leksaker, hantverk, konsthantverksmateriel och tillbehör
+ 38000000-5 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
+ 39000000-2 Möbler (inkl. kontorsmöbler), inredning, hushållsapparater (exkl. belysning) och rengöringsprodukter
+ 42000000-6 Industrimaskiner
+ 43000000-3 Maskiner för brytning och byggnadsarbeten
+ 44000000-0 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
+ 45000000-7 Anläggningsarbete
+ 48000000-8 Programvara och informationssystem
+ 50000000-5 Reparation och underhåll
+ 51000000-9 Installation (utom programvara)
+ 55000000-0 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
+ 60000000-8 Transporter (utom avfallstransport)
+ 63000000-9 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster
+ 64000000-6 Post- och telekommunikationstjänster
+ 65000000-3 El-, vatten- och energiverk
+ 66000000-0 Finans- och försäkringstjänster
+ 71000000-8 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
+ 72000000-5 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
+ 73000000-2 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
+ 75000000-6 Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
+ 76000000-3 Tjänster för olje- och gasindustrin
+ 77000000-0 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
+ 79000000-4 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
+ 80000000-4 Undervisning och utbildning
+ 85000000-9 Hälso- och sjukvård samt socialvård
+ 90000000-7 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
+ 92000000-1 Fritids-, kultur- och sporttjänster
+ 98000000-3 Andra samhälleliga och personliga tjänster
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo