ProDenmark.com

Zemljevid strani z izdelki

Iskalnik za iskanje novih poslovnih partnerjev na Danskem. Poiščite danske izdelke, blago, storitve, podjetja, dobavitelje, izvoznike, proizvajalce itd.
+ 03000000-1 Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi
+ 09000000-3 Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije
+ 14000000-1 Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi
+ 15000000-8 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
+ 16000000-5 Kmetijski stroji
+ 18000000-9 Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
+ 19000000-6 Usnjeni in tekstilni materiali, plastični in gumijasti materiali
+ 22000000-0 Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki
+ 24000000-4 Kemični proizvodi
+ 30000000-9 Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
+ 31000000-6 Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
+ 32000000-3 Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska in z njimi povezana oprema
+ 33000000-0 Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego
+ 34000000-7 Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet
+ 35000000-4 Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
+ 37000000-8 Glasbila, športni izdelki, igre, igrače, ročna dela, umetniški materiali in dodatki
+ 38000000-5 Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)
+ 39000000-2 Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva
+ 42000000-6 Industrijski stroji
+ 43000000-3 Rudarska, kamnoseška in gradbena oprema
+ 44000000-0 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
+ 45000000-7 Gradbena dela
+ 48000000-8 Programski paketi in informacijski sistemi
+ 50000000-5 Storitve popravila in vzdrževanja
+ 51000000-9 Storitve inštalacije (razen programske opreme)
+ 55000000-0 Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno
+ 60000000-8 Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
+ 63000000-9 Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij
+ 64000000-6 Poštne in telekomunikacijske storitve
+ 65000000-3 Gospodarske javne službe
+ 66000000-0 Finančne in zavarovalniške storitve
+ 71000000-8 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
+ 72000000-5 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
+ 73000000-2 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
+ 75000000-6 Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja
+ 76000000-3 Storitve, povezane z industrijo nafte in zemeljskega plina
+ 77000000-0 Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva
+ 79000000-4 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
+ 80000000-4 Storitve izobraževanja in usposabljanja
+ 85000000-9 Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva
+ 90000000-7 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
+ 92000000-1 Storitve na področju rekreacije, kulture in športa
+ 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo