ProDenmark.com

Mapa produktov

Hľadajte nástroj pre hľadanie nových obchodných partnerov v Dánsku. Nájdite dánske produkty, tovary, služby, spoločnosti, dodávateľov, exportérov, výrobcov, atď.
+ 03000000-1 Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty
+ 09000000-3 Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie
+ 14000000-1 Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty
+ 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
+ 16000000-5 Poľnohospodárske stroje
+ 18000000-9 Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
+ 19000000-6 Koža a textílie, plastové a gumené materiály
+ 22000000-0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty
+ 24000000-4 Chemické výrobky
+ 30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
+ 31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie
+ 32000000-3 Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia
+ 33000000-0 Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti
+ 34000000-7 Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu
+ 35000000-4 Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
+ 37000000-8 Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky, materiály pre remeselné a umelecké práce a príslušenstvo
+ 38000000-5 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
+ 39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
+ 42000000-6 Priemyselné mechanizmy
+ 43000000-3 Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu, stavebné zariadenia
+ 44000000-0 Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
+ 45000000-7 Stavebné práce
+ 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy
+ 50000000-5 Opravárske a údržbárske služby
+ 51000000-9 Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
+ 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
+ 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
+ 63000000-9 Podporné a pomocné dopravné služby, služby cestovných kancelárií
+ 64000000-6 Poštové a telekomunikačné služby
+ 65000000-3 Verejné služby
+ 66000000-0 Finančné a poisťovacie služby
+ 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
+ 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
+ 73000000-2 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
+ 75000000-6 Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby
+ 76000000-3 Služby súvisiace s ropným a plynárenskym priemyslom
+ 77000000-0 Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a služby v oblasti akvakultúry a včelárstva
+ 79000000-4 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
+ 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
+ 85000000-9 Zdravotnícka a sociálna pomoc
+ 90000000-7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
+ 92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby
+ 98000000-3 Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom
Print
TYPO3 CMS - ©ProDenmark.com 2011-2016 - Seomondo